Lees online  
 
 
 
 
 
VZVZ 31 oktober 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze e-mailing is van toepassing op ApplicatieID('s): 10008332

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste apotheker,
 

Vorige maand heeft u van ons per post informatiemateriaal gekregen over twee functionaliteiten op het Landelijk Schakelpunt: de Actualiteitscontrole en LSP Signaal. Wellicht is deze envelop aan uw aandacht ontsnapt of heeft u de informatie liever digitaal.

Voor patiënten aan wie u medicijnen verstrekt, raadpleegt u het Landelijk Schakelpunt om een overzicht van de medicatie te krijgen. Dit is vaak een tijdrovende klus en overbodig als blijkt dat er geen nieuwe gegevens over de patiënt beschikbaar zijn. De KNMP, gebruikersvereniging NedAIS, de AIS-leveranciers en VZVZ hebben een oplossing gevonden: de Actualiteitscontrole (ook wel bekend als ‘What’s New’ functie). Sinds dit jaar hebben alle apotheken die op het Landelijk Schakelpunt zijn aangesloten de beschikking over deze praktische functionaliteit.

De Actualiteitscontrole

Met de Actualiteitscontrole wordt bij het openen van het dossier van de patiënt in uw AIS direct zichtbaar of er nieuwe informatie over elders verstrekte medicatie bekend is. Als dat het geval is, logt u in met uw UZI-pas en haalt u deze medicatiegegevens op. U raadpleegt dus alleen het LSP als er daadwerkelijk nieuwe informatie over de patiënt is.

LSP Signaal

Sommige apotheken hebben voor een groot deel van, of zelfs voor hun volledige, patiëntenbestand LSP Signaal (‘Signaalfunctie’) geactiveerd. Dit om toch te kunnen beschikken over de informatie welke medicijnen andere apotheken (bijvoorbeeld de dienstapotheek of poliklinische apotheek) hebben afgeleverd, zonder veel tijd kwijt te zijn aan het bevragen van het LSP aan de balie. Dit leidt tot klachten van patiënten dat de betreffende apotheek hun medicatiedossier heeft geraadpleegd, terwijl zij bijvoorbeeld al jaren niet bij de apotheek zijn geweest of bij een andere apotheek hun medicijnen ophalen. In deze gevallen is sprake van een onrechtmatige opvraging van het dossier, omdat er geen behandelrelatie (meer) is.

Het is daarom belangrijk dat LSP Signaal alleen voor patiënten uit een risicogroep wordt gebruikt en u de patiënten daarvan op de hoogte stelt. Bij alle andere patiënten maakt u gebruik van de Actualiteitscontrole om snel te beschikken over informatie of, en zo ja welke, medicijnen door andere apotheken zijn geleverd.

Actualiteitscontrole en LSP Signaal op de juiste manier gebruiken

Hoe verhoudt de Actualiteitscontrole zich dan tot LSP Signaal? Een logische vraag. Op onze website is een factsheet beschikbaar die hier snel en beknopt uitleg over geeft. 

 
Factsheet
 
Voor gebruikers van CGM Apotheek en Pharmacom zijn speciale informatiekaarten beschikbaar. Gebruikers van andere informatiesystemen kunnen terecht bij hun leverancier voor meer informatie.
 
 
 
 
 
 
 
Informatiekaarten CGM
 
We hebben informatiekaarten beschikbaar waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe u de Actualiteitscontrole en LSP Signaal binnen CGM Apotheek gebruikt.
 
Download
 
 
 
 
Informatiekaarten PharmaPartners
 
We hebben informatiekaarten beschikbaar waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe u de Actualiteitscontrole en LSP Signaal binnen Pharmacom gebruikt.
 
Download
 
 
 
 
 
 
 

Wij vertrouwen erop dat deze nieuwe functionaliteit een wezenlijke bijdrage levert om uw werk als zorgverlener sneller en efficiënter uit te kunnen voeren.

Met hartelijke groet,

Drs. A. Kuijpers, MBT
Bestuurder VZVZ

 
 
 
 
 
 
 
TW   YT   IN
 
Meer informatie
 
VZVZ Servicecentrum - support@vzvz.nl | +31 (0) 70 317 34 92
 
 
 
 

Geen berichten meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.
NB: Schrijf u alleen uit als u helemaal geen berichten meer van VZVZ wenst te ontvangen. Wilt u zich alleen uitschrijven voor deze informatieve mailings? Stuur dan een e-mail naar communicatie@vzvz.nl.